O Fundacji

SkrzetuszewoFundacja powołana została pod koniec roku 2003, a swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku. Powstała ona z potrzeby niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, a przede wszystkim dzieciom niechcianym i odrzuconym. Fundacja początkowo działała w Poznaniu, a w roku 2007 siedziba organizacji została przeniesiona do Skrzetuszewa.
Założycielem oraz prezesem zarządu jest Michał Wojtczak.

Michał WojtczakMichał Wojtczak zainteresował się losem niechcianych niepełnosprawnych dzieci pod wpływem własnych problemów ze zdrowiem. Kilka lat temu przeżył wylew krwi do mózgu. Przez kilka miesięcy był nieprzytomny.

Trzy kolejne lata spędził w szpitalu. Jak sam mówi – do tej inicjatywy skłoniło go samo życie i stan zdrowia. Kiedy kupował lednickie ziemie, chciał na nich wybudować ośrodek zajmujący się lobbingiem, jako że w ówczesnym czasie w rankingach plasował się na pierwszej pozycji wśród ekspertów w tej dziedzinie. Ale choroba odmieniła jego plany. Poznał parę domów dziecka, gdzie  spotkał upośledzone dzieci, dla których brakuje specjalistycznego ośrodka opieki i leczenia. Ośrodka, gdzie będą mogły przejść fizyczną, jak i psychiczną odnowę.
Głównym celem Fundacji PATRIA jest wspieranie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym głównie  dzieci i młodzieży niechcianej. W tym celu trwa budowa Ośrodka Rehabilitacyjnego w Imiołkach nad jeziorem Lednica.

Mapa - ImiołkiPowstanie tu osiem domków mieszkalnych dla kuracjuszy. Planowana jest budowa basenu oraz sali gimnastycznej. A wszystko znajdować się będzie w kompleksie profesjonalnego Centrum Rehabilitacji z zapleczem medycznym, zabiegowym i socjalnym. Wszystkie budynki powstaną z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań ekologicznych. Oprócz budynku głównego, w którym będą prowadzone zabiegi z zakresu:
fizjoterapii, hydroterapii, kinezyterapii. Powstanie również stajnia hipoterapeutyczna wraz z krytą ujeżdżalnią oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Swoje poparcie dla inicjatywy wyraziły poznańskie uczelnie, wójtowe gmin sąsiadujących z Lednicą, Marszałek Województwa Wielkopolskiego , Metropolita Gnieźnieński oraz Prezydent Miasta Gniezna. W naszych warsztatach będziemy wspomagać proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nawiązując do dawnych zawodów. Zajęcia oprócz rozwijania umiejętności psychomotorycznych i zdolności manualnych osób niepełnosprawnych będą angażować je poznawczo: w historię, kulturę i tradycję Wielkopolski.
W styczniu 2008 roku Wiceminister Budownictwa Olgierd Dziekoński oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek złożyli deklarację wsparcia inicjatywy budowy ośrodka rehabilitacji w Imiołkach.
Ponad to działania Fundacji objęli honorowym patronatem między innymi: Arcybiskup Henryk Muszyński, Prezydent Miasta Gniezno Jacek Kowalski, Marszałek Województwa Wielkopolski Marek Woźniak.
W chwili obecnej Fundacja posiada pięć koni, z udziałem których prowadzone są zajęcia z hipoterapii oraz psychopedagogicznej jazdy konnej. Na początku 2010 ruszyła również działalność gabinetu logopedycznego, w którym przyjmowane są nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale także dzieci zamieszkujące tereny wiejskie.

Fundacja PATRIA jest również inicjatorem i organizatorem wielu towarzyszących imprez charytatywnych oraz integracyjnych. Do najważniejszych wydarzeń cyklicznych zaliczyć można:

Plener Majowy 2011- Plener Majowy: jego celem jest przybliżenie historii oraz miejsca narodzenia państwa polskiego poprzez wykłady oraz sztukę. Ważna jest także integracja z osobami niepełnosprawnymi i społecznością lokalną, dzięki wspólnej pracy twórczej, a także doskonalenie własnego warsztatu artystycznego młodego pokolenia poprzez konsultacje z wybitną kadrą profesorską. Jest to inicjatywa fundacji PATRIA przy współudziale Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Prace uczestników pleneru przeznaczone zostają na licytację z której dochód przekazany jest na rzecz budowy ośrodka w Imiołkach.

- Wielkopolska Wrażliwa: koncert charytatywny organizowany co roku 6 grudnia na rzecz budowy ośrodka w Imiołkach. Pierwszy koncert odbył się w 2008 roku. Wówczas koncert poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Tadeusz Zwiefka. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka.

Śliwobranie- Śliwobranie: jest to impreza integracyjna, w której uczestniczy społeczność czterech gmin: Pobiedziska, Kiszkowo, Kłecko i Łubowo oraz podopieczni i przyjaciele fundacji PATRIA. Uczestnicy wspólnie zbierają śliwki, które następnie przesmażane są na powidła w dużych kotłach. Całemu procesowi smażenia towarzyszą występy artystyczne i teatralne. Impreza kończy się śpiewem i biesiadowaniem przy ognisku.