Projekty realizowane

Republika Uśmiechu 2012

Jest to, organizowany w ramach akcji „Uśmiech z Lednicy” projekt, polegający na organizacji turnusów wakacyjnych dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych. W trakcie wakacji spędzanych w Republice Uśmiechu uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju zajęciach, hipoterapii, dogoterapii, terapii zajęciowej oraz społecznej.

Cel

Celem Republiki Uśmiechu jest integracja niepełnosprawnych i zdrowych osób, uwrażliwienie na krzywdę innych, edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczności lokalnej jak i stworzenie miasteczka dla studentów mających prowadzić zajęcia dla biorących udział w projekcie dzieci.

Idea

Idea Republiki Uśmiechu skierowana jest do młodych ludzi (studentów) wchodzących dopiero w dorosłe życie, którzy mają się nauczyć rzetelności, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, a także wrażliwość na krzywdę ludzką. Oraz do dzieci w wieku 10-18 lat, które mają poznać właściwy sposób funkcjonowania w społeczeństwie, będą uczestniczyć w jego tworzeniu, a także poprzez zabawę zostaną wciągnięte w proces integracji społecznej.

Gdzie?

Miejsce odbywania się obozu to wieś Imiołki nad jeziorem Lednica.

Jak?

W każdym turnusie ma uczestniczyć około 50 dzieci niepełnosprawnych, 35 opiekunów – studenci, czyli wolontariusze oraz od 5 do 10 opiekunów odpowiedzialnych za przebieg turnusów. Jedna osoba zdrowa ma opiekować się jedną osobą niepełnosprawną.

Przez pierwsze 4-5 lat Republika Uśmiechu funkcjonować będzie w formie obozowej, namioty, kuchnia polowa itp. Z czasem stopniowo będą powstawać budynki trwałe, głównie z drewna, ogrzewane solarnie.

Kiedy?

W bieżącym roku Republika Uśmiechu będzie składać się z trzech turnusów trwających dwa tygodnie każdy. Terminy turnusów w roku 2012:

I turnus

23 lipca – 6 sierpnia

II turnus

13 sierpnia – 27 sierpnia

Deklaracja Dziecka – Republika Uśmiechu pobierz

Chcesz pomóc?

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem czynnego udziału w wolontariacie podczas turnusów Republiki Uśmiechu o zapoznanie się i przesłanie skanu (bądź ewentualnie wersji elektronicznej)  Deklaracji Uczestnika Turnusu (wolontariusza) na adres mailowy: republika@patria-opp.pl

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy szkolenie oraz wyżywienie i nocleg.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na powyższy adres mailowy.
Sponsorują nas: