Hipoterapia

Hipoterapia – jest to ogół działań terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.

Z hipoterapii mogą korzystać osoby :

  • po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i/lub w psychice,

  • upośledzone umysłowo,

  • z zaburzeniami rozwoju,

  • z uszkodzeniami analizatorów – wzrok, słuch,

  • niedostosowane społecznie.

Hipoterapia

Przeciwwskazania do hipoterapii:
-ciężkie upośledzenie umysłowe,
-skrajny autyzm,
-bunt przejawiający się krzykami, niepokojem ruchowym i agresją
-silne uczulenie na sierść lub pot koński z astmą włącznie
-niezagojone rany
-skolioza II, III i IV st. powyżej 20 stopni wg Cobba
-utrwalony przykurcz mm. przywodzicieli uda
-podwichnięte i zwichnięte st. biodrowe
-dysplazja st. biodrowego z częstymi incydentami zwichnięć
-zły stan ogólny zdrowia, skrajne wyniszczenie,
-osteoporoza dużego stopnia lub inna przyczyna łamliwości kości, np. przerzuty nowotworowe do kości, wrodzona łamliwość kości
-dystrofia mięśniowa w st. ostrym
-artrogrypoza ze znacznym, utrwalonym przykurczem biodrowym,
-skłonność do dyskopatii
-kręgozmyk
-częste i ciężkie napady padaczkowe nie wyrównane pomimo farmakoterapii
-stan po złamaniu i operacji kończyn nie wcześniej niż 1 miesiąc po zdjęciu unieruchomienia (decyduje ortopeda)
-ostra infekcja i stan gorączkowy, w tym częste infekcje dróg moczowych
-niestabilność szczytowo- obrotowa w Zespole Downa (decyduje ortopeda na postawie zdjęcia rtg kręgów szyjnych C1-C2)
-odklejenie siatkówki oka i wzmożone ciśnienie śródgałkowe

Hipoterapia jest jednym z elementów rehabilitacji, dlatego jest ona prowadzona przez specjalistę za zgodą lekarza. Celem hipoterapii jest przywrócenie osobom uczęszczającym na hipoterapię sprawności fizycznej oraz psychicznej do takiego stopnia, jaki będzie możliwy do osiągnięcia.

  1. Fizjoterapia konna
  2. Psychopedagogiczna jazda konna
  3. Terapia kontaktem z koniem
  4. Rekreacyjna jazda konna osób niepełnosprawnych

Zajęcia z hipoterapii odbywają się w terminach indywidualnie umówionych z hipoterapeutą. Koszt jednych zajęć to 30 zł, jednak osoby posiadające ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI mogą uczestniczyć w zajęciach BEZPŁATNIE (koszty pokrywa wówczas Fundacja PATRIA).

Aby uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii należy dostarczyć uzupełnioną kartę kwalifikacyjną oraz skierowanie od lekarza prowadzącego.

tel. 509 930 915

powozy@patria-opp.pl