STRABAG Polska dla Fundacji PATRIA

22 grudnia 2011 r. dyrektor STRABAG Polska, zadeklarował daleko idącą pomoc w budowie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Skrzetuszewie. Niebawem Fundacja zwróci się do koncernu z konkretnymi propozycjami w sprawie rozbudowy ośrodka.