Przedświąteczne spotkania

Wolontariusze i prezes Fundacji PATRIA, odwiedzili w okresie przedświątecznym Domy Dziecka, obdarowując podopiecznych i wychowanków paczkami ze słodyczami, które Fundacji ofiarowali sponsorzy.

W tym roku obdarowano świątecznymi paczkami dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny DROGA DO DOMU w Trzemesznie i Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Dom w Trzemesznie zamieszkuje 35. podopiecznych. Są to głównie dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, w którym przebywa obecnie ok. 50. dzieci, spotkanie przybrało wyjątkowy charakter. Doszło bowiem do wymiany darów. Kierownictwo i wychowankowie przekazali dla podopiecznych Fundacji PATRIA sprzęty do malowania i rysowania. Prezes Michał Wojtczak, zaprosił dzieciaki na przełomie stycznia i lutego 2012 r. do Skrzetuszewa na kulig i ognisko.

Obydwa spotkania przebiegły w miłej i sympatycznej, przedświątecznej atmosferze. Fundacja dziękuje sponsorom za ufundowanie paczek, które zapewne umilą i osłodzą nadchodzące Święta.