STRABAG Polska dla Fundacji PATRIA

22 grudnia 2011 r. dyrektor STRABAG Polska, zadeklarował daleko idącą pomoc w budowie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Skrzetuszewie. Niebawem Fundacja zwróci się do koncernu z konkretnymi propozycjami w sprawie rozbudowy ośrodka.

TVP Info w uznaniu dla Fundacji PATRIA

Na terenie Fundacji PATRIA w Skrzetuszewie, 16 grudnia 2011 r. odbyło się niezwykłe wydarzenie. Spotkali się – Lena Bretes, dyrektor poznańskiego ośrodka TVP Info oraz prezes Fundacji – M. Wojtczak.

TVP Info, w dowód uznania za całokształt działalności Fundacji PATRIA, postanowiło przyznać tejże, czek o wartości ponad 7 tys. zł. Symboliczna uroczystość przekazania czeku odbyła się na Polach Lednickich, na obszarze działalności fundacji.

Fundacja PATRIA działa na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Obecnie tworzy Centrum Rehabilitacyjne dla Dzieci Niepełnosprawnych w Imiołkach. Jednak głównym jej celem jest wspieranie i rehabilitacja dzieci i młodzieży tzw. „niechcianej”- co podkreśla prezes M. Wojtczak.

Nad jeziorem Lednica ma docelowo powstać nowoczesne centrum rehabilitacji wraz z kompleksowym zapleczem medycznym. M. Wojtczak planuje budowę sali gimnastycznej, basenu, ośmiu domów dla kuracjuszy, a wszystko to przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań sprzyjających ekologii.

Fundacja PATRIA prowadzi obecnie kilka projektów, m.in.: Republika Uśmiechu, Nie dla wykluczenia, Uśmiech z Lednicy. Na terenie Fundacji działają: gabinet logopedyczny, hipoterapia, warsztaty zajęciowe, a w niedalekiej przyszłości powstanie nowoczesny gabinet rehabilitacyjny, oferujący szeroką gamę usług.

Przedświąteczne spotkania

Wolontariusze i prezes Fundacji PATRIA, odwiedzili w okresie przedświątecznym Domy Dziecka, obdarowując podopiecznych i wychowanków paczkami ze słodyczami, które Fundacji ofiarowali sponsorzy.

W tym roku obdarowano świątecznymi paczkami dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny DROGA DO DOMU w Trzemesznie i Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Dom w Trzemesznie zamieszkuje 35. podopiecznych. Są to głównie dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, w którym przebywa obecnie ok. 50. dzieci, spotkanie przybrało wyjątkowy charakter. Doszło bowiem do wymiany darów. Kierownictwo i wychowankowie przekazali dla podopiecznych Fundacji PATRIA sprzęty do malowania i rysowania. Prezes Michał Wojtczak, zaprosił dzieciaki na przełomie stycznia i lutego 2012 r. do Skrzetuszewa na kulig i ognisko.

Obydwa spotkania przebiegły w miłej i sympatycznej, przedświątecznej atmosferze. Fundacja dziękuje sponsorom za ufundowanie paczek, które zapewne umilą i osłodzą nadchodzące Święta.